Stará elektroinštalácia vs. súčasné požiadavky elektroinštalácie

Stará elektroinštalácia vs. súčasné požiadavky elektroinštalácie

Tak ako sa zvyšuje životná úroveň, narastá aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach a s nimi aj požiadavky týkajúce sa elektroinštalácie. 

Dnes už nie je zriedkavosťou vlastniť aspoň dva televízory, počítač, hi-fi súpravu a rozličných elektrických pomocníkov v kuchyni. Nárast spotreby elektrickej energie podporujú aj tzv. veľké elektrické spotrebiče – elektrické sporáky, bojlery a vykurovacie telesá. Týmto trendom sa prispôsobuje aj legislatíva a normotvorba.

Elektroinštalácie, ktoré slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách
a ktoré zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti.
Pri novej výstavbe musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky.

Poďme sa teda pozrieť, aké sú rozdiely v elektroinštalácii zavedenej pred pár rokmi a teraz…

Elektroinštalácia v starých domoch a bytoch

Elektroinštalácia v starých domoch a bytoch je v mnohých prípadoch zastaralá. Elektrické obvody, ktoré boli navrhované pred desiatkami rokov, nerátali so všetkými výdobytkami modernej  techniky. Práve to môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

Ak kupujete dom alebo byt, ktorý je starší ako 25 rokov, určite je na miestenájsť si vhodného elektrikára, ktorý skontroluje všetky elektrické rozvody. Je potrebné skontrolovať izoláciu káblov, či sú v poriadku a taktiež zistiť, v akom stave nechal elektroinštaláciu predchádzajúci majiteľ.

Pred 25 rokmi sa používali hliníkové vodiče (tie mali v porovnaní s meďou lepšiu cenu). Avšak hliník má horšiu mernú vodivosť, ľahko sa „zlomí“, napr. vo vypínačoch a zásuvkách sa pod skrutkami časom uvoľňuje. Pri nedostatočnom spoji vzniká teplo (väčší prechodový odpor), neskôr „iskrište“ a až požiar.

Takáto elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma.

Dnes sú nároky na použité materiály a spôsob vyhotovenia podstatne prísnejšie. Inštalovanie hliníkových vodičov vo vnútorných rozvodoch elektroinštalácie, aké bolo kedysi, je dnes už zakázané!

Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň. Inštalačné škatule so skrutkovými spojmi majú väčšinou päť mostíkov na samostatné spájanie vodičov PE a N. Čoraz častejšie sa však môžeme stretnúť so spojmi realizovanými pomocou priestorovo úspornejších bezskrutkových svoriek tzv. WAGO svoriek.

Zvýšené nároky a množstvo spotrebičov

V časoch socializmu vtedajšia elektroinštalácia postačovala. Neboli automatické práčky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry ani chladničky s mrazákom. No časy sa zmenili a v súčasnoti tieto spotrebiče majú v byte najväčší odber elektrického prúdu, nehovoriac o elektrických radiátoroch.

Tu treba zdôrazniť, že nerastie len spotreba energie, ale aj tzv. súčasný príkon bytu – množstvo elektriny, ktoré môžeme v danej chvíli využívať. Tento príkon musíme mať na pamäti pri dimenzovaní elektroinštalácie a prispôsobiť mu prierezy vedení i veľkosti ističov.

Ak by sme odber v istej chvíli neúmerne zvýšili (napríklad zapnutím väčšieho počtu spotrebičov) a toto zvýšenie by trvalo určitý čas, pravdepodobne by ističe zareagovali a odpojili príslušný obvod inštalácie.

Ak však nemáme elektroinštaláciu správne nadimenzovanú alebo sme v nej robili neodborné zásahy, môžu sa prehriať a zničiť vodiče. Dimenzovanie vedení a istenia sa odvíja od štandardných hodnôt súčasného príkonu bytu. Tu rozlišujeme tri kategórie stupňa elektrifikácie:

  • A pre bytové jednotky s elektrickým osvetlením a zásuvkami,
  • B pre bytové jednotky s elektrickým ohrevom vody a/alebo varením,
  • C pre bytové jednotky s elektrickým vykurovaním.

Kým kategória C sa posudzuje individuálne, pre kategórie A a B udáva veľkosť uvažovaného súčasného príkonu bytu Tab. (tab. 1). Keďže spotreba elektrickej energie v domácnostiach stúpa, približne raz za 15 rokov sa hodnoty v tejto tabuľke upravujú, zvyčajne narastajú približne o 25 %.

Kategória elektrifikácie Veľkostná kategória bytu Súčasný príkon Pb (kW)
do roku 1979 1980 – 1994 od roku 1994
A všetky 4,4 5,5 7
B I – II 5,5 8,8 11
III 7 8,8 11
IV 8,8 8,8 11

Rozdiel v predošlej a súčasnej elektroinštalácii je aj v elektro rozvodoch. V tých starých sa používali pri zásuvkách 1,5mm2 Al a svetlách 1mm2 vodiče. No vzhľadom na súčasnú legislatívu a normy EÚ je potrebné používať priemer medeného vodiča na zásuvkové obvody 2,5mm a na svetelné obvody 1,5mm.

  

 

stará elektroinštalácia vs. nová elektroinštalácia

Nová elektroinštalácia Vám zaručí bezpečnosť
pre celú rodinu.

Aj vďaka tomu, že v rozvádzači máte nainštalovaný prúdový chránič. Ten slúži na to, že pri reálnom dotyku človeka so živou časťou elektro zariadenia, prúdový chránič vypne spotrebič rýchlejšie, než by Vám elektrický prúd stihol ublížiť.

Novou elektroinštaláciou zabezpečíte spoľahlivý chod spotrebičov a zamedzíte tak prípadnému požiaru.

Pri výmene elektroinštalácií je potrebné dobre zvážiť aj vhodný výber komponentov – zásuvky, vypínače, ističe a pod. Tak ako v rôznych iných odvetviach, aj tu nájdeme komponenty rôznej kvality.

Nie vždy síce platí, že najvyššia cena odráža aj najvyššiu kvalitu, no treba si uvedomiť, že elektroinštalácia je investícia na 20 a viac rokov, preto je výber komponentov dôležitý a nemali by ste ho podceňovať.

V súčasnej dobe si vďaka najrôznejšim technológiám môžeme vybaviť domácnosť aj inteligentnou elektroinštaláciou. Tá dokáže optimálne využiť zdroje energie na reguláciu spotrebičov s prínosom finančných úspor, pri zachovaní všetkého komfortu, ktorý je v dnešnej dobe vyžadovaný.

Pomocou inteligentnej elektroinštalácie dokážete ovládať a sledovať domácnosť z jedného miesta. Okrem základných spotrebičov určených na vykurovanie a ohrev viete ovládať aj vetranie, zavlažovanie a osvetlenie. 

Viac informácií o možnostiach inteligentnej domácnosti a jej zaujímavých funkciách nájdete aj v našom článku Ako na inteligentnú domácnosť bez veľkých investícií?

Rekonštrukcia starej elektroinštalácie

Pokiaľ je potrebná rekonštrukcia starej elektroinštalácie, mali by ste ju zveriť do rúk odborníka. Ten presne vie, ako inštaláciu vytvoriť podľa platných noriem a predpisov.

V súčasnosti už vodiče a káble nekrižujú steny náhodne ako kedysi. Vedenia prednostne umiestňujeme do tzv. elektroinštalačných zón. Ak potrebujeme priviesť elektrické vedenie k nástennému svietidlu mimo stanovených zón, postupujeme podľa pravidla, že takéto vedenie treba priviesť kolmo z najbližšej zóny. Takto približne vieme, kde sa v stenách nachádzajú skryté vedenia, čo oceníme napríklad pri vešaní obrazov či poličiek.

Všetky vedenia realizujeme v sústave TN-S. To znamená, že pri jednofázových obvodoch použijeme trojžilové káble (alebo alternatívne jednožilové vodiče) s krajným (čiernym), neutrálnym (svetlomodrým) a ochranným (zelenožltým) vodičom, pri trojfázových obvodoch päťžilové káble.

Sústava TN-S je podmienkou aj na nasadenie prúdového chrániča, ktorého použitie je v určitých prípadoch predpísané (napríklad zásuvka v kúpeľni). V kúpeľniach existujú špeciálne požiadavky na umiestnenie a vyhotovenie vedení, spínačov, zásuviek a ďalších spotrebičov.

Ak sú elektromery umiestnené pôvodne vnútri bytu alebo domu, pri rekonštrukcii dodávateľ elektriny prísne vyžaduje umiestniť nový elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste. V prípade rodinných domov to zvyčajne nie je veľký problém, nanajvýš pocítime zvýšené finančné nároky na prerobenie prípojky či hlavného domového vedenia.

V bytových domoch sa dajú elektromery umiestniť na spoločných chodbách. To je určitým kompromisom, lebo aj spoločné chodby sa zatvárajú pred vstupom zvonka. Vývoj v tejto oblasti smeruje k tomu, že v budúcnosti sa elektromery budú odčítavať diaľkovo. V niektorých domácnostiach a firmách to už tak majú, zatiaľ však platia uvedené požiadavky.

Úspory energie vďaka rekonštrukcii elektroinštalácie

Súčasné ceny elektrickej energie dávajú pomerne slušné východiská na úspory energie. Niekedy len stačí vymeniť žiarovky za úspornejšie LED svietidla. No ak plánujeme rekonštrukciu elektroinštalácie, mali by sme sa nad úsporami energie zamyslieť vážnejšie.

Pri osvetlení rátajme s čo najväčším využitím účinných LED žiaroviek, ktoré sú vhodnejšie ako kompaktné žiarivky s päticou E 27 určené na priamu náhradu žiaroviek.  LED svietidlá sú podstatne účinnejšie ako zastaralé žiarovky, prípadne žiarivkové svieditlá. Známe problémy s mihaním svetla, „kancelárskou“ farbou svetla a pod. sú dnes už dávno prekonané.

Medzi pevne pripojené spotrebiče s veľkým potenciálom úspor energie patrí aj bojler. Moderné ohrievače vody majú kvalitnú tepelnú izoláciu a účinnejší ohrev.

Pri výbere elektrického sporáka sa v záujme úspor energie môžeme orientovať na zariadenia indukčným ohrevom, tzv. indukcie.

Aj spotrebiče určené na pripojenie do zásuvky môžu predstavovať
potenciál úspor, nie sú však súčasťou elektroinštalácie. Pri rekonštrukcii
by sme mali vziať do úvahy ich plánované umiestnenie a príkon takýchto spotrebičov zasa zohľadniť pri dimenzovaní. Pri výbere spotrebičov si vyberajte tie, ktoré patria do energetickej triedy A a viac. 

 

Revízia elektroinštalácie

Dá sa povedať, že elektroinštalácia slúži dobre vtedy, ak si jej prítomnosť neuvedomujeme a používame elektrické spotrebiče bez toho, aby sme boli akokoľvek obmedzovaní.

No aj skryté nedostatky, prípadne zanedbania bezpečnostných predpisov predstavujú potenciálne ohrozenie, v lepšom prípade iba možný zdroj porúch.

Ak chceme zistiť skutočný stav elektroinštalácie v domácnosti i to, či spĺňa požiadavky noriem, môžeme sa obrátiť na revízneho technika. Ten na základe vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky a takisto poradí, ako môžeme tieto poruchy odstrániť.

Revíziu elektroinštalácie netreba podceňovať. Nie je to len zdrap papiera, ako si mnohí myslia. Revízia v bytových domoch je zo zákona potrebná každých 3- 5 rokov!

Práve vďaka nej sa môžeme vyhnúť situácii, že v prípade skratu a následnej škody, Vám poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu!

Pravidelnými revíziami môžme predísť krízovým situáciám. Tiež sa budeme môcť spoľahnúť na to, že naša elektroinštalácia je plne funkčná a pripravená splniť všetky naše (primerané) nároky.  

Ak potrebujete prerobiť starú elektroinštaláciu
alebo ju aspoň skontrolovať, kľudne sa na nás obráťte.
Urobíme Vám bezplatnú obhliadku
a navrhneme najvhodnejšie riešenie.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi.

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budu použite iba pre účely vyriešenia vašeho dotazu.