Získali sme tieto certifikáty: 

Prehlasujeme, že sme držiteľmi LICENCIE na prevádzkovanie technickej služby
v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu
projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava.

Licencia technickej sluzby
Odborna sposobilost
Certifikat Taphome
Potvrdenie o registrácii PTZ
Certifikát Raychem
Hikvision certifikat