Poskytujeme tieto služby

Kamerový systém nám umožňuje sledovať, čo sa deje v našom dome, firme a jej okolí, keď nie sme prítomní. Dnes sa dostávajú do popredia IP kamerové systémy, ktoré sú kvalitnejšie a jednoduchšie na montáž, s tým že využívajú káble na pripojenie počítačov.

Alarmy sú jednou z možností ochrany vášho majetku. Hlavnou funkciou alarmu je upozorniť majiteľa, prípadne SBS, o neoprávnenom vstupe osoby do objektu či inej hrozbe (požiar, zaplavenie, únik plynu).

 

Pomocou inteligentnej elektroinštalácie dokážete ovládať a sledovať domácnosť 
z jedného miesta. Okrem základných spotrebičov určených na vykurovanie a ohrev viete ovládať aj vetranie, zavlažovanie a osvetlenie.

 

Dnes už nevyužívame iba jednu TV v domácnosti, ale snažíme sa ozvučiť a preniesť video signál do viacerých miestností alebo celého domu. Miestnosti sú medzi sebou prepojené tak, že môžeme počúvať alebo pozerať to isté súčasne vo viacerých miestnostiach. Alebo môžeme v každej miestnosti sledovať programy či hudbu z rôznych zdrojov.

Digitálna satelitná televízia a ďalšia zábava je dnes dostupná už kdekoľvek. Atraktívne kanály, extra možnosti a vysoká kvalita signálu z neho robia skutočný zážitok pre celú rodinu.

Bleskozvod je vonkajší systém ochrany pred bleskom, ktorý slúži na zachytenie blesku a zvedenie jeho prúdu bezpečne do zeme. Dnes ich môžete nájsť na všetkých novostravbách a tiež postupne aj na starších domoch.