Bleskozvody

Ochrana Vášho života a majetku!

Blesky

Máte zabezpečené svoje domovy pred ničivou silou bleskov? 

Zabezpečíme Vám kompletnú montáž bleskozvodu podľa Vašich potrieb.

Bleskozvod je vonkajší systém ochrany pred bleskom, ktorý slúži na zachytenie blesku a zvedenie jeho prúdu bezpečne do zeme. Dnes ich môžete nájsť na všetkých novostavbách a tiež postupne aj na starších domoch. 

Rozhodli ste sa zabezpečiť svoj domov bleskozvodom? 

Okrem ochrany majetku ním zabezpečíte ochranu života a zdravia Vás a Vašej rodiny!

Z čoho sa skladá bleskozvod?

  1. Zachytávacia tyč - zachytáva blesk, a tým zabraňuje priamemu úderu blesku do budovy
  2. Zvody - tvoria vodivé spojenie medzi zachytávacou tyčou a uzemnením
  3. Uzemňovacie tyče - zabezpečujú prechod blesku najkratšou cestou do zeme a následné rozptýlenie bleskového prúdu v zemi
bleskozvod domu
Blesky

Na čo si dať pozor?

  • pokiaľ je bleskozvod súčasťou projektovej dokumentácie Vášho rodinného domu - je povinný!
  • jeho inštalácia musí zodpovedať platnej norme a mal by ju vykonať odborne spôsobilý pracovník 
  • bleskozvod je potrebné kontrolovať, či nie je poškodený
  • okrem bleskozvodu je tiež vhodné zabezpečiť si citlivé elektrické zariadenia prepäťovou ochranou

Zamyslite sa nad tým, o akú hodnotu majetku by ste mohli prísť pri zásahu bleskom.
Investujte radšej do ochrany!

Kontaktujte nás a my Vás radi navštívime, navrhneme riešenie a pripravíme pre Vás cenovú ponuku na mieru.