Ako si vybrať vhodný zabezpečovací systém?

Bohužiaľ, ani naši štvornohí miláčikovia nedokážu ochrániť náš domov na 100%. Hovorí sa, že sezóna zlodejov je najmä počas dovolenkového obdobia. Pravda je však taká, že pohov si nedajú ani na jeseň, v zime, či na jar. Ak sa rozhodujete, ako zabezpečiť svoj dom, byt či inú nehnuteľnosť, máte na výber z niekoľkých možností. Na ochranu majetku môžete využiť elektronické zabezpečenia a kamerové systémy

Poradíme Vám, ako si vybrať vhodný zabezpečovací systém, na čo všetko treba myslieť pri jeho výbere, čo požadovať a čomu sa naopak vyvarovať.

Pre koho  je vhodný zabezpečovací systém? Kto ho potrebuje a PREČO?

Zabezpečovací systém slúži v prvom rade na ochranu majetku, ochranu proti vlámaniu a krádežiam, aby sa Váš majetok nestal terčom zlodejov. Z tohto pohľadu zabezpečovací systém potrebuje každý, kto vlastní nejaký majetok či nehnuteľnosť.

Alarm by určite mal byť súčasťou Vášho domu, pretože v spojení s bezpečnostným kamerovým systémom môže pomôcť najmä pri spätnom odhaľovaní vzniku nežiadúcej udalosti, pri vlámaní, pri odhalení páchateľa a jeho identity.

Čo je dôležité pri výbere alarmu? Na čo treba myslieť?

Pri voľbe vhodného zabezpečovacieho systému je najdôležitejšie zvážiť, čo chceme chrániť,
t. j. o aký typ objektu ide, z hľadiska vonkajšej a vnútornej architektúry. Iné zabezpečenie si vyžaduje ochrana bytu v paneláku a iné rodinný dom.

Najmä pri rodinnom dome je potrebné posúdiť počet možných vstupov do objektu, ako sú okná, dvere, brány, cez ktoré by sa mohol páchateľ dostať dovnútra. Od toho sa odvíja rozsah navrhnutého alarmu. Odporúčame umiestniť detektory do všetkých miestností, aby nedošlo k žiadnemu neoprávnenému vstupu osoby do objektu.  

Zabezpečovací systém je možné rozdeliť na niekoľko sekcií a nastaviť ochranu miestností samostatne. Napr. pri odchode z domu zablokujete obývaciu časť domu,  garáž sa zablokuje
v neskoršom časovom intervale, keď sa tam už nebudete nachádzať. Ďalšou možnosťou je tzv. nočný režimPočas toho ako Vy spíte na poschodí, môžete mať prízemie zabezpečené. Tak sa ani osoby nežnejšieho pohlavia nemusia báť byť v dome samé. 

Aké sú možnosti a nastavenia zabezpečovacieho systému?

Možností je viac než dosť. V ponuke nájdeme základné komponenty alarmov ako pohybové detektory, detektory rozbitia skla, klávesnice, sirény a iné. 

Systém je možné doplniť aj o detektory zvýšenej teploty, dymu alebo plynu. Tie sú výlučne prispôsobené na detekciu a prevenciu proti požiaru. Odporúčame ich použiť najmä ak máte v dome plynový kotol či kozub, aby nedošlo k priotráveniu plynom. Vďaka aktivácii plynového alebo požiarneho detektora sa automaticky vypne elektrický prúd v chránených priestoroch. Predíde sa tým katastrofickým udalostiam a nehodám.

Alarm je možné prispôsobiť aj v prípade, že máte domácich miláčikov. Detektory s PET imunitou zabezpečia, aby nedochádzalo k falošným poplachom pri pohybe zvierat.

Dôležité je ujasniť si už na začiatku, čo všetko od zabezpečovacieho systému očakávate a čo chcete mať chránené. Ak v tom nemáte jasno, alebo máte nejaké otázky, obráťte sa na nás a my vám veľmi radi pomôžeme a poradíme, ako si správne ochrániť majetok a aký zabezpečovací systém si vybrať.

Od akého výrobcu si vybrať alarm?

Aj pri alarmoch sa stretneme s množstvom výrobcov a značiek.  Z tých zahraničných výrobcov môžeme spomenúť DSC, Paradox, BOSCH a pod. U nás sú veľmi rozšírené alarmy od českej spoločnosti Jablotron, ktoré sú už rokmi overené a hlavne cenovo prijateľné. Najčastejšie používaný je model Jablotron 100, ktorý má veľmi jednoduché ovládanie a elegantný dizajn. Na výber je v drôtovom aj bezdrôtovom prevedení.

 

Ako sa prejavuje nekvalita alarmu?

Najčastejšie v jeho časovej trvácnosti. Tie najkvalitnejšie alarmy sú nainštalované aj viac ako 15 rokov a stále si plnia svoje povinnosti, fungujú spoľahlivo, ak je o nich pravidelne postarané. Tiež si treba uvedomiť možné dôvody a príčiny zlyhania systému. Niekde môže byť na vine montážna firma, niekde naopak prepätie po blesku alebo iné neovplyvniteľné činitele.

Za nekvalitu u detektorov sa považuje časté vyhlasovanie falošných poplachov.  V bežných prípadoch sa dá stiahnuť citlivosť snímača, ale je otázne, či to nezníži aj vplyv zabezpečenia. Falošné poplachy sú signálom, že bol zvolený nevhodný typ zabezpečovacieho systému pre daný objekt, resp. bola nevhodne navrhnutá a zrealizovaná jeho inštalácia. Najmä v minulosti sme sa stretávali s tým, že falošné poplachy sa začali výraznejšie objavovať napr. na začiatku vykurovacej sezóny. Teplý vzduch prúdiaci z radiátorov rozvlnil žalúzie a najmä detektory staršieho typu vnímajú tieto pohyby ako neštandardné a aktivovali alarm. Príčinou falošného poplachu sú dosť často aj zabudnuté otvorené okná.

Kla­sickou nekvalitou je prejav nefunkčnosti, čo by sa v sys­témoch zabezpečenia nemalo stávať, prípadne s minimálnym percentom výskytu.

Odporúčame vyhýbať sa  kupovaniu tých najlacnejších zabezpečovacích systémov od čínskych výrobcov, a ani ich nekupovať cez internet. Zabezpečovací systém si predsa nekupujeme len na 2 roky,
ale väčšinou na celú životnosť stavby. 

Pri ideálnom stave a kvalite zabezpečovacieho sys­tému platí, že ak sa vás nikto nepokúsi vykradnúť, budete montážnu firmu vidieť iba raz do roka, pri povinných kontrolách (o ktorých sa ešte zmienime neskôr) alebo výmene záložnej batérie.

Určite sa viac oplatí jednorázovo zainvestovať do kvalitného zabezpečovacieho systému, ako pravidelne a zbytočne priveľa preplácať kvôli jeho nestabilite
a nízkej kvalite, za jeho nízku cenu.

Tiež je dôležité, zvoliť si výrobcu, ktorý poskytuje kvalitnú technickú podporu. To isté platí aj pri výbere inštalačnej firmy, ktorá by Vám v prípade potreby mala pomôcť. 

Ako funguje zabezpečovací systém? Ako sa ovláda?

Pre ovládanie aktivácie a deaktivácie poplašného sys­tému slúži klávesnica, ktorá komunikuje s ústredňouDo klávesnice zadáte Váš kód a systém buď zapnete alebo vypnete. Samozrejme, máte na to určitý čas, no po jeho uplynutí sa spustí poplach. Čas, za ktorý sa spustí alarm, Vám pri inštalácii technik nastaví tak, aby ste systém po príchode stihli odblokovať, ale zároveň tak, aby nebol príliš dlhý, aby v prípade nežiadúceho vniknutia nevznikli veľké škody.

Dokonca aj klávesníc môžete mať viac. Ich počet závisí od samotného návrhu zabezpečenia, od prístupov do objektu rodinného domu a od požiadavky klienta. Tak si môžete dom rozdeliť na niekoľko zón a aktivovať ich podľa potreby.

Popri klávesniciach sú bežné prívesky alebo diaľkové ovládače, ktorými dokážete vypnúť alebo zapnúť zabezpečenie v objekte dokonca aj na diaľku, ešte predtým, ako prídete domov. Nebojte sa nič, je to rovnako bezpečné ako diaľkové od auta.

Diaľkovým ovládačom dokážete riadiť aj iné funkcie, ako sú napr. brány na elektrický pohon, garážové dvere, osvetlenie, prípadne priamo spustiť poplach tzv. “Panik tlačidlom”. 

Ďalšia forma riadenia alarmu je prostredníctvom mobilnej siete GSM, kde pošlete textovú správu alebo zavoláte na príslušné telefónne číslo, čím sa systém vyradí z prevádzky alebo Vám naopak ohlási, ktorá zóna bola narušená a čo sa deje v dome počas Vašej neprítomnosti.

Bežné je už aj ovládanie z mobilu, cez jednoduchú aplikáciu, v ktorej okrem aktivácie alarmu viete zapnúť, vypnúť aj kúrenie alebo pozhasínať svetlá.

Čo nastane v prípade poplachu, vniknutia do objektu?

Pri poplachu sa systém správa tak, ako bol naprogramovaný. Môže Vám posielať informácie o poplachu zaslaním sms, prípadne volaním na pevnú linku, ďalej cez internet do príslušného počítača alebo na pult centrálnej ochrany (PCO, resp. SRP). Všetko závisí od požiadaviek klienta.

Zabezpečovací systém Vám okrem toho vie oznámiť, v ktorej zóne nastal poplach. Ak máte v dome nainštalovaný aj kamerový systém, viete si hneď na diaľku zapnúť kameru a skontrolovať celé okolie.

Vznik poplachu sa spravidla prejaví ako prenikavý, nepríjemný hluk sirény. Sirénu je možné doplniť aj o svetelnú signalizáciu, pre rýchlejšiu identifikáciu objektu v prípade tmy.

V prípade potreby je možné nastaviť aj tichý poplach s prenosom signálu, pričom je možné prichytiť zlodeja priamo na mieste činu.

Ako funguje presmerovanie poplachu na pult centrálnej ochrany?

Ak nastane v objekte poplach, ten sa pošle do PCO, kde príslušný personál pošle správu o poplachu najbližšej motorizovanej jednotke. Pri voľbe bezpečnostnej firmy si môžete vybrať z policajtov alebo súkromných bezpečnostných firiem SBS.

Odporúčame práve súkromné bezpečnostné firmy, ktoré poskytujú služby formou okamžitého výjazdu. Taktiež ponúkajú viac druhov pripojenia na PCO, a to formou pevnej telefonickej linky, prostredníc­tvom GSM siete, internetu.

Ako to je s montážou zabezpečovacieho systému?

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek alarm, určite nechajte montáž na odborníka! 

Podľa zákona môžu zabezpečovacie sys­témy montovať a po­skytovať servis iba firmy s platnou licenciou o technickej službe!

Nikdy si nedávajte robiť „zabezpe­čo­vačku“ od firmy, ktorá túto licenciu nemá!
V prípade poistnej udalosti je nutné preukázať odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia! 

Poisťovne Vám môžu skrátiť poistné za vzniknutú škodu, a to práve tým, že ste nemali systém nainštalovaný tak, ako sa požaduje.


 

 Je potrebné predpripraviť kabeláž pred inštaláciou „zabezpečovačky”?

V prípade nových objektov je najlepším riešením uvažovať o inštalácii alarmu už v rámci projektovej prípravy, t. j. ešte pred ­samotným ­začatím stavby a zakomponovať všetky potrebné káble do návrhu celej elektroinštalácie. Tým sa inštalácia alarmu zjednoduší a prebehne veľmi rýchlo.

Ak sa má alarm inštalovať v existujúcom ­objekte, tak je možné sekať nové trasy pre káble, alebo použiť lištovanie. Najefektívnejším riešením sa ale v takomto prípade javí montáž bezdrôtového alarmu.

Počiatočné náklady v porovnaní s ­klasickým „drôtovým“ alarmom sú o niečo vyššie, avšak odpadá ­„neestetické“, prácne a nákladné naťahovanie káblov. Z hľadiska dosiahnutia maximálnej bezpečnosti komunikácie jednotlivých prvkov s ústredňou používajú bezdrôtové systémy tzv. plávajúce kódy.

Vyžaduje si zabezpečovací systém údržbu a revíziu, prípadne ako často a čo by mala zahŕňať?

Zabezpečovací systém si podľa technickej normy pre revíziu elektrických zariadení vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu. Pravidelná revízia zabezpečovacích systémov sa zvyčajne vykonáva  jedenkrát za rok.

Revíziu by mala vykonať na to oprávnená odborná osoba, ktorá preskúša funkčnosť celého systému. (revízie sa vykonávajú podľa normy STN 33 1500 (Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení)

 

V prípade, že ste nenašli odpoveď na otázky, ktoré by Vás zaujímali, pokojne sa na nás obráťte a napíšte nám.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budu použite iba pre účely vyriešenia vašeho dotazu.